Loading...
Blog Featured Image

Yönetim Kurulu Toplantısı

Karun Alışveriş Eğlence Merkezleri Ticaret A.Ş'nin 2020-2021-2022 yıllarına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için 09.12.2023 tarihinde saat 10.00'da Cumhuriyet Mahallesi Atapark Meydanı No: 50 Merkez/UŞAK adresinde gerçekleştirilecek. Toplantının gündemini oluşturan maddeler arasında finansal tabloların, yönetim kurulu faaliyet raporunun, kar dağıtım önerisinin okunması ve müzakeresi, bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki gibi önemli konular bulunmaktadır. Ayrıca, geçmiş yıllara ait karların dağıtılıp dağıtılmamasının görüşülmesi, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi, yeni yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve görev sürelerinin belirlenmesi gibi konular da genel kurulun kararına sunulacak. Toplantıya katılım için ortakların asaleten veya vekaletname ile temsilcilerini göndermeleri bekleniyor. Vekaletname örneği, pay sahiplerine düzenli bir şekilde iletilmiş olup, vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

Blog Featured Image
Blog Featured Image